De kans op terugkeer

U bevindt zich hier: Borstkanker Ľ De kans op terugkeer (recidive risico)

Recidive risico: de kans dat de borstkanker terugkomt

Na genezing van borstkanker blijft de kans altijd aanwezig dat de kanker terugkeert. Een terugkerende tumor wordt een recidief genoemd. Na genezing blijft de patiŽnt nog lange tijd onder controle en wordt er jaarlijks een mammografie gemaakt. Hoe lang daarmee wordt doorgegaan is afhankelijk van de individuele situatie. Belangrijk is dat de vrouw leert haar borst geregeld te onderzoeken, zodat ze er in geval van een recidief zo snel mogelijk bij kan zijn.

Hoe groot de kans op terugkeer van de tumor is, wordt door verschillende factoren bepaald, zoals:

  • Leeftijd van de vrouw
  • Aantal lymfeklieruitzaaiingen
  • Ernst en grootte van de eerste tumor
  • Hormoongevoeligheid

Wanneer de snijranden direct na het verwijderen van de tumor niet vrij van tumorcellen bleken, is de kans dat de ziekte terugkeert ook groter.

Lokaal recidief

Een lokaal (plaatselijk) recidief doet zich meestal binnen een tot zes jaar na de behandeling voor. De kans daarop is groter na een borstbesparende operatie. Meestal keert de tumor terug in de omgeving van de plaats waar de oorspronkelijke tumor zich bevond. Deze vorm van recidief is vaak goed te behandelen. Een nieuwe borstbesparende operatie is echter vaak niet meer mogelijk. Gewoonlijk wordt dan ook alsnog voor een volledige borstamputatie gekozen, al dan niet in combinatie met een speciale bestralingsmethode en, bij uitzaaiingen, chemotherapie.

Afstandsrecidief

Bij een afstandsrecidief is de tumor uitgezaaid naar andere organen, met name de longen, lever, botten en/of hersenen. Uitzaaiingen doen zich in de meeste gevallen voor binnen vijf jaar na de eerste behandeling. Na tien jaar is de kans op uitzaaiingen te verwaarlozen. Een uitgezaaide borsttumor wordt ook wel metastase genoemd en de aldus ontstane ziekte secundaire kanker (in tegenstelling tot de oorspronkelijke, primaire kanker) Toch gaat het nog altijd om borstkanker en niet om bijvoorbeeld leverkanker bij uitzaaiingen in de lever.

De kans op genezing van borstkanker met uitzaaiingen is zeer klein. Er kan slechts een behandelplan worden opgesteld om

  • de cellen te doden;
  • de voortgang van de ziekte zo veel mogelijk te beperken;
  • een zo goed mogelijke levenskwaliteit te behouden.

De precieze behandeling wordt per individu bepaald. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor chemotherapie, bestraling of hormoontherapie. Mocht de ene therapie niet blijken aan te slaan, dan kan worden doorgegaan met een andere. -->


(Advertentie)U bevindt zich hier: Borstkanker Ľ De kans op terugkeer (recidive risico)
(Advertentie)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Borstkankerinfo.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)